ŞARTNAME

YARIŞMA ŞARTNAME

1-) Yarışma 5-8, 9-11, 12-14 ve 15-20 yaş arası olmak üzere 4 kategoride 2 aşamalı olarak gerçekleşecektir..
2-) Yarışmaya katılan her öğrenciye, katılımıyla ilgili olarak sertifika verilecektir.
3-) Öğrenci yalnızca kendi bulunduğu yaş kategorisinde yarışmaya katılabilir.
4-) Yarışmaya başvuru ücretli olup başvuru ücreti 300 TL , ( yurt dışından gelen yarışmacılar başvuru ücreti 50  Euro'dur, yarışma öncesi elden teslim edebilirler. )
5-) Kayıt ücreti, İş Bankası Alsancak Şubesi Mozart Derneği adına,  Hesap No. : 3401- 1090579

 IBAN No. : TR96 0006 4000 0013 4011 0905 79 nolu hesaba yatırılacaktır.

6-) Tüm yarışmacıların yol- konaklama ve yemek masrafları kendilerine aittir.
7-) Yarışmanın tüm aşamaları ücretsiz olarak halka açıktır. ( Pandemi şartlarına göre buyarışma seyircisiz ya da online yapılabilir)
8- ) Yarışmada ezber çalma zorunluluğu vardır.
9-) Yarışmaya katılacak adayların kendisine iletilen yarışma saatinden en az 1 saat önce yarışma salonunda hazır bulunmaları gerekir.
11-) Jüri, birden fazla 1. , 2. ve 3. lük ödülü verebilir. Bu durumda para ödülü, aynı dereceye layık görülen yarışmacılar arasında paylaştırılır.
12-) Yarışmaya katılacak adayların yarışma başvuru formunu, en geç 
30 Nisan 2021  tarihine kadar tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru formunun eksiksiz ve tam doldurulması gerekmektedir.  Başvuru sahibi veya velisi verdiği bilgilerin  doğruluğunu kabul ve beyan eder.

13-) Yarışmada çalınacak eserlerin  notalarının kayıt masasına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Not 1: Yaş hesaplamaları yapılırken   29 Mayıs 2021 günü baz alınacaktır.
Not 2: Yarışma amatör ve profesyonel tüm öğrencilere açıktır.Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Lisesi ile buna benzer müzik okullarında tam zamanlı ve asil olarak öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
Not 3: Yarışmaya katılan öğrenciler katılım belgelerini ödül töreninde teslim edilecektir. Ödül Töreninde bulunmayan öğrenciler belge haklarını kaybederler.

Not 4: Yarışmada derece alan öğrencilerden seçilenler Ödül Törenindeki Final Konserinde çalmak zorundadırlar.


YÜZ YÜZE FESTİVAL ŞARTNAME:

1-) Mozart Akademi Piyano Festivali, 5-12 yaş ve 13-20  yaş olmak üzere  2 kategorilerde gerçekleştirilecektir.

2-) Festivale katılan 5-12 yaş kategorisindeki her bir öğrenciye en fazla 5 dakika, 13 -20 yaş kategorisindeki her öğrenciye  en fazla 8 dakika  süre verilecektir.

3-)  5-12 ve 13-20  kategorisindeki katılımcılar  kendilerine ayrılan sürede  en fazla 3 eser çalabilirler.

4-) Festivale katılan her öğrenci aşağıda belirtilen çeşitli başarı kriterlerinden biriyle ödüllendirilir. 

5-) Festivale katılacak adayların başvuru formunu   en geç  30Nisan 2021  tarihine kadar tarafımıza  ulaştırması gerekmektedir.

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibi veya velisi verdiği bilgilerin  doğruluğunu  kabul ve beyan eder.

6-) Festivale başvuru ücretli olup başvuru ücreti 250 TL dir.( Yurt dışından gelen katılımcılar için başvuru ücreti 30  Euro'dur, festival öncesi elden teslim edebilirler. )

7-) Kayıt ücreti İş Bankası  Konak Şubesi İBAN NO: TR96 0006 4000 0013 4011 0905 79    Hesap No: 3401-1090579 olan  Mozart Derneği adına kayıtlı hesaba yatırılacaktır.

8-) Festivalin tüm aşamaları ücretsiz olarak halka açıktır. ( Pandemi şartlarına göre bu fetival seyircisiz ya da online yapılabilir)

9-) Festivale katılan öğrencilerin yol- konaklama ve yemek masrafları kendilerine aittir.

10-) Festivalde ezber çalma zorunluluğu vardır. Eserde belirtilen röprizler çalınmayacaktır.

11-) Festivalde katılacak adayların kendisine iletilen zaman diliminden en az 1 saat önce salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12-) Festivale katılan öğrencilerden seçilecek 5 piyanist, ödül töreninde çalma hakkı kazanacaktır.

13-) Yarışmada çalınacak eserlerin  notalarının kayıt masasına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Not :  Festivale katılan öğrenciler ödül belgelerini ödül töreninde teslim edilecektir. Ödül Töreninde bulunmayan öğrenciler belge haklarını kaybederler.

ONLİNE FESTİVAL ŞARTNAME:

1-) Online festival, yüz yüze festivaldeki gibi aynı yaş kategorilerinde ve aynı ödüllendirme sistemi ile ve aynı şartlarda                   gerçekleşecektir.

2-) Online festivale katılım için ödeme bilgileri ve ücret yüz yüze festival şartlarıyla aynıdır.

3-) Online festivale katılmak için başvuru bölümündeki online festival formu doldurulacaktır.

4-) Online festivalde katılımcılar  bulunduğu yerden canlı bağlantı sırasında  eserlerini seslendireceklerdir. Bağlantı yöntemleri katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. Önceden yapılan video kaydı kabul edilemeyecektir.

5-) Tüm katılımcılar festival sahnesinde bulunan  jüri tarafından  canlı olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.

FESTİVAL ÖDÜL KRİTERLERİ: 

 

( Festivale katılan her öğrenci aşağıda belirtilen başarı kriterlerinden biriyle ödüllendirilecektir. ) 

 • Barok dönem eseri  yorumlamada başarı  ödülü

 • Klasik dönem eseri yorumlamada başarı  ödülü

 • Romantik dönem eseri yorumlamada başarı ödülü

 • Çağdaş dönem eser yorumlamada başarı ödülü

 • Caz eseri yorumlamada başarı  ödülü

 • Halk eseri  yorumlamada başarı ödülü

 • Popüler eser yorumlamada başarı ödülü

 • Artistik duruş ve estetik görünümde başarı ödülü

 • Müzikalite- Müzikal dinamikler başarı ödülü

 • En iyi performans başarı ödülü ( en fazla 5 kişiye verilecektir. Bu ödülü almaya hak kazanan katılımcılar, ödül töreninde 1 eser çalmaya hak kazanırlar )


JÜRİ KURALLARI:

 • Jüri üyeleri dallarında uzman ve uluslar arası deneyime sahip kişiler olacaktır.

 • Jüri üyelerinin öğrencileri ve akrabaları yarışmaya katılamazlar.

 • Jüri üyeleri yarışma tarihinden 15 gün önce açıklanacaktır.